Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.15.2022 ,,Zakup i dostawa mebli oraz innych ruchomych elementów wyposażania biur na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wraz z delegaturami” Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-05 2022-08-19 10:00 --
BDG.ZPB.230.17.2022 ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO PRACY I PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-11 2022-08-22 11:00 --
BDG.ZPB.230.11.2022 Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz zapewnienie wsparcia producentów do infrastruktury serwerowej Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-20 2022-08-22 12:00 --
BDG.ZPB.230.12.2022 Zakup paralizatorów Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-20 2022-08-22 12:00 --
BDG.ZPB230.6.2022 Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-27 2022-08-25 12:00 --
BDG.ZPB.230.16.2022 Dostawa umundurowania dla inspektorów ITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-29 2022-08-30 12:00 --
BDG.ZPB.230.23.2022 ,,Zakup i dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-08 2022-09-08 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa