Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.2.2021 PRZEDŁUŻENIE WSPARCIA DLA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-05 2021-08-10 12:00 --
BDG.ZPB.230.14.2021 WSPARCIE PRODUCENTA DO LICENCJI NA SYSTEM POCZTOWY Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-20 2021-08-20 10:00 --
BDG.ZPB.230.17.2021 DOSTAWA BLANKIETÓW I PAPIERU DO DRUKU DOKUMENTÓW, DO WYDAWANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-20 2021-08-20 13:00 --
BDG.ZPB.230.3.2021 Dostawa i instalacja lamp doświetlających stacjonarne urządzenia rejestrujące średnią prędkość na określonym odcinku drogi Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-21 2021-08-23 12:00 --
BDG.ZPB.230.16.2021 DOSTAWA 3 STACJONARNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY NA MASZTACH WRAZ Z URZĄDZENIAMI INTEGRUJĄCYMI ORAZ OBUDOWAMI I MASZTAMI ORAZ 1 URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO W RAMACH PRAWA OPCJI. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-21 2021-08-23 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa