Wyszukiwarka

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.16.2022 Dostawa umundurowania dla inspektorów ITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-18 2023-01-18 Milena Luty
BDG.ZPB.230.12.2022 Zakup paralizatorów Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-18 2023-01-18 Milena Luty
BDG.ZPB.072.5.2022 Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych (furgonów) wraz z wyposażeniem Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-18 2023-01-18 Milena Luty
BDG.ZPB.230.30.2022 Zakup i dostawa oprogramowania do infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-14 2022-12-14 Agnieszka Mikołajczyk
BDG.ZPB230.6.2022 Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-12 2022-12-12 Elżbieta Grumińska
BDG.ZPB.072.11.2022 Wsparcie logistyczne oraz techniczne organizacji bezpośrednich lekcji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w max.111 szkołach na terenie całego kraju w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" planowanego do współfinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (...) (pre-umowy) nr 3.1-83 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-12 2022-12-12 Agnieszka Mikołajczyk
BDG.ZPB.230.18.2022 Zakup i dostawa blankietów zezwoleń zagranicznych celem realizacji obowiązków GITD wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz książek kontrolnych: karnety EKMT, książki formularze podróży UE celem zapewnienia ciągłości ich dystrybucji Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-02 2022-12-02 Agnieszka Mikołajczyk
BDG.ZPB.230.19.2022 Zakup i dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-23 2022-11-23 Paulina Janiszewska
BDG.ZPB.230.23.2022 ,,Zakup i dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-27 2022-10-27 Paulina Janiszewska
BDG.ZPB.230.11.2022 Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz zapewnienie wsparcia producentów do infrastruktury serwerowej Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-20 2022-10-20 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.230.9.2022 Zakup i dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-12 2022-10-12 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.230.7.2022 ,,Zakup i dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-10 2022-10-10 Paulina Janiszewska

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa