Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 36  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.40.2023 Naprawy i legalizacje 18 urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM oraz Fotorapid CF wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-09 2024-04-09 Paulina Janiszewska
BDG.ZPB.230.39.2023 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-03-11 2024-03-11 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.230.38.2023 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-03-08 2024-03-08 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.072.13.2022 Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-02-21 2023-02-16 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.230.37.2023 Administrowanie Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-02-16 2024-02-22 Paulina Janiszewska
BDG.ZPB.230.19.2023 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie bezprzewodowej dwukierunkowej transmisji danych" Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-09 2024-01-09 Paulina Janiszewska
BDG.ZPB.230.26.2023 Dostawa blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany na rok 2024, oraz karnetów do zezwoleń EKMT, książek formularzy przejazdu UE i formularzy INTERBUS Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-03 2024-01-03 Milena Luty
BDG.ZPB.230.24.2023 Odnowienie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie Nagios XI. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-15 2023-12-15 Mariola Karczmarz
BDG.ZPB.230.25.2023 Zakup i dostawa oprogramowania do infrastruktury serwerowej Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-13 2023-12-13 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.230.18.2023 ,,Dostawa urządzeń zabezpieczających komunikację z systemami zewnętrznymi’’ Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-24 2023-11-24 Paulina Janiszewska
BDG.ZPB.230.15.2023 Świadczenie kompleksowych usług naprawczych pojazdów służbowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-03 2023-11-03 Mariola Karczmarz
BDG.ZPB.230.12.2023 Zakup urządzeń sieciowych wraz z akcesoriami Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-09 2023-10-09 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.230.13.2023 Odnowienie wsparcia oprogramowania wirtualizacyjnego i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-04 2023-09-04 Milena Luty
BDG.ZPB.230.07.2023 Zakup i dostawa artykułów edukacyjno-informacyjnych wspomagających działania w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" oraz na potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-04 2023-08-04 Agnieszka Mikołajczyk
BDG.ZPB.230.3.2023 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-03 2023-07-03 Paulina Janiszewska
BDG.ZPB.072.01.2022 Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie mapy interaktywnej realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-30 2023-05-30 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.072.14.2022 Wsparcie logistyczne oraz techniczne organizacji bezpośrednich lekcji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w maksymalnie 111 szkołach na terenie całego kraju w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" (2) Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-24 2023-05-24 Agnieszka Mikołajczyk
BDG.ZPB.072.2.2022 Dostawa, montaż i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz dostawa oprogramowania standardowego wraz ze świadczeniem pomocy technicznej ” realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-27 2023-04-27 Agnieszka Mikołajczyk
BDG.ZPB.230.13.2022 Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego CPD CANARD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-07 2023-04-07 Mariola Karczmarz
BDG.ZPB.072.9.2022 Zakup i dostawa artykułów edukacyjno-informacyjnych wspomagających działania w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-07 2023-04-07 Agnieszka Mikołajczyk
BDG.ZPB.072.10.2022 DOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STANDARDOWEGO WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM POMOCY TECHNICZNEJ” realizowane w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-07 2023-04-07 Agnieszka Mikołajczyk
BDG.ZPB.072.7.2022 Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-17 2023-03-17 Cecylia Kurach
BDG.ZPB.230.35.2022 Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-10 2023-03-10 Milena Luty
BDG.ZPB.230.46.2022 Dostawa umundurowania dla inspektorów ITD 2 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-10 2023-03-10 Milena Luty
BDG.ZPB.230.16.2022 Dostawa umundurowania dla inspektorów ITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-18 2023-01-18 Milena Luty

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa