Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 91  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.21.2020 DOSTAWA UMUNDUROWANIA DLA INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Części: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 2021-01-14 16:40
BDG.ZPB.230.13.2020 Świadczenie kompleksowych usług pocztowych, usług wydruku masowego korespondencji, usług archiwizacyjnych i usług towarzyszących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Postępowanie PZP Części: 2 2020-11-27 16:02
BDG.ZPB.230.13.2020 Świadczenie kompleksowych usług pocztowych, usług wydruku masowego korespondencji, usług archiwizacyjnych i usług towarzyszących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-19 15:45
BDG.ZPB.072.4.2020 Umowa ramowa na „Dostawę stacjonarnych urządzeń rejestrujących" w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Części: 1, 3 2020-11-19 13:14
BDG.ZPB.230.40.2020 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG WYDRUKU MASOWEGO KORESPONDENCJI W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO. Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-13 16:02
BDG.ZPB.072.3.2020 Zakup mobilnych jednostek diagnostycznych Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-10 16:01
BDG.ZPB.072.7.2020 Przedłużenie wsparcia dla urządzeń sieciowych GITD w ramach projektu pn.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępnośći jakość e-usług publicznych" Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-11-06 11:03
BDG.ZPB.072.4.2020 Umowa ramowa na „Dostawę stacjonarnych urządzeń rejestrujących" w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Części: 2 2020-11-03 16:43
BDG.ZPB.230.21.2020 DOSTAWA UMUNDUROWANIA DLA INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Części: 5, 8 2020-11-02 16:14
BDG.ZPB.230.27.2020 DOSTAWA BLANKIETÓW I PAPIERU DO DRUKU DOKUMENTÓW, DO WYDAWANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO. Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-06 11:42
BDG.ZPB.230.31.2020 Dostawa blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany na rok 2021 Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-01 16:00
BDG.ZPB.230.38.2020 NAPRAWY I LEGALIZACJE STACJONARNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH TYPU FOTORAPID CM (254 SZTUK) I OBUDÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ. Postępowanie PZP Części: 1 2020-09-30 12:51
BDG.ZPB.230.23.2020 OBSŁUGA I ROZLICZANIE TRANSAKCJI DOKONYWANYCH INSTRUMENTAMI PŁATNICZYMI ORAZ DZIERŻAWA TERMINALI PŁATNICZYCH NA POTRZEBY CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INSPEKTORÓW GITD. Postępowanie PZP Części: 1 2020-09-18 13:08
BDG.ZPB.072.6.2020 Zakup infrastruktury serwerowej w ramach projektu pn.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-26 16:13
BDG.ZPB.072.5.2020 ODNOWIENIE WSPARCIA TECHNICZNEGO PRODUCENTA NA OPROGRAMOWANIE WIRTUALIZACYJNE VMWARE ORAZ OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH VEEAM Postępowanie PZP Części: 2 2020-08-12 14:30
BDG.ZPB.072.5.2020 ODNOWIENIE WSPARCIA TECHNICZNEGO PRODUCENTA NA OPROGRAMOWANIE WIRTUALIZACYJNE VMWARE ORAZ OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH VEEAM Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-06 15:53
BDG.ZPB.230.12.2020 ZAKUP INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Postępowanie PZP Części: 4 2020-07-17 15:31
BDG.ZPB.230.12.2020 ZAKUP INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-07-13 15:39
BDG.ZPB.230.12.2020 ZAKUP INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Postępowanie PZP Części: 3 2020-06-19 16:22
BDG.ZPB.230.28.2020 Zamówienie wykonawcze nr 4 - Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Postępowanie wykonawcze Części: 1 2020-06-15 10:21
BDG.ZPB.072.11.2019 Dostawa 26 sztuk stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztami Postępowanie PZP Części: 1 2020-06-08 14:01
BDG.ZPB.230.15.2020 Zakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-26 16:14
BDG.ZPB.230.25.2020 Zamówienie wykonawcze nr 3 - Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Postępowanie wykonawcze Części: 1 2020-05-20 15:07
BDG.ZPB.230.24.2020 Zamówienie wykonawcze nr 2 - Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Postępowanie wykonawcze Części: 1 2020-05-20 14:50
BDG.ZPB.230.22.2020 Zamówienie wykonawcze nr 1 - Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Postępowanie wykonawcze Części: 1 2020-05-19 16:15

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa