Lista postępowań PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.072.10.2020 Dostawa 11 pojazdów z urządzeniami do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym dla GITD w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-03-11 13:00 2021-04-29
BDG.ZPB.072.8.2020 Opracowanie metodologii oceny stanu technicznego i analizy ekonomicznej stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-02-03 13:00 2021-04-01
BDG.ZPB.230.51.2020 SERWIS DRUKAREK ORAZ DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-06 2020-12-08 12:00 2021-04-01
BDG.ZPB.230.47.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-04 2020-12-08 11:00 2021-04-01
BDG.ZPB.230.44.2020 PRZEDŁUŻENIE WSPARCIA DLA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-12 2020-11-13 13:00 2021-04-12
BDG.ZPB.230.48.2020 OBSŁUGA I ROZLICZANIE TRANSAKCJI DOKONYWANYCH INSTRUMENTAMI PŁATNICZYMI ORAZ DZIERŻAWA TERMINALI PŁATNICZYCH NA POTRZEBY CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INSPEKTORÓW GITD. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-12 2020-11-12 11:00 2021-04-12
BDG.ZPB.230.45.2020 Zakup infrastruktury serwerowej na potrzeby GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-07 2020-11-10 12:00 2021-04-01
BDG.ZPB.230.42.2020 Zakup sprzętu sieciowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-07 2020-11-10 13:00 2021-04-19

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa