Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 52  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.37.2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-21 2022-12-01 11:00 2023-01-19
BDG.ZPB.230.32.2022 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy w ramach doskonalenia zawodowego inspektorów transportu drogowego oraz pracowników CANARD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-21 2022-11-04 11:00 2022-12-12
BDG.ZPB.072.11.2022 Wsparcie logistyczne oraz techniczne organizacji bezpośrednich lekcji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w max.111 szkołach na terenie całego kraju w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" planowanego do współfinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (...) (pre-umowy) nr 3.1-83 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-11 2022-11-17 11:00 2022-12-12
BDG.ZPB.230.30.2022 Zakup i dostawa oprogramowania do infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-23 2022-10-26 09:00 2022-12-14
BDG.ZPB.072.6.2022 Świadczenie profesjonalnych usług doradczych o charakterze IT wspierających zarządzanie projektem pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-09 2022-09-26 10:00 2022-12-08
BDG.ZPB.230.19.2022 Zakup i dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-29 2022-09-29 09:00 2022-11-23
BDG.ZPB.230.18.2022 Zakup i dostawa blankietów zezwoleń zagranicznych celem realizacji obowiązków GITD wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz książek kontrolnych: karnety EKMT, książki formularze podróży UE celem zapewnienia ciągłości ich dystrybucji Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-26 2022-09-27 11:00 2022-12-02
BDG.ZPB.230.23.2022 ,,Zakup i dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-08 2022-09-08 09:00 2022-10-27
BDG.ZPB.230.15.2022 ,,Zakup i dostawa mebli oraz innych ruchomych elementów wyposażania biur na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wraz z delegaturami” Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-05 2022-08-24 10:00 2022-11-23
BDG.ZPB.230.16.2022 Dostawa umundurowania dla inspektorów ITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-29 2022-09-13 12:00 2023-01-18
BDG.ZPB.230.12.2022 Zakup paralizatorów Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-20 2022-09-05 12:00 2023-01-18
BDG.ZPB.230.11.2022 Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz zapewnienie wsparcia producentów do infrastruktury serwerowej Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-20 2022-08-22 12:00 2022-10-20
BDG.ZPB.230.10.2022 Zapewnienie bazy noclegowej i wyżywienia Inspektorów ITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-05 2022-07-19 12:00 2023-01-18
BDG.ZPB230.6.2022 Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-27 2022-09-22 12:00 2022-12-12
BDG.ZPB.230.9.2022 Zakup i dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-17 2022-08-01 09:30 2022-10-12
BDG.ZPB.230.7.2022 ,,Zakup i dostawa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-17 2022-07-19 09:00 2022-10-10
BDG.ZPB.072.5.2022 Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych (furgonów) wraz z wyposażeniem Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-20 2022-06-28 12:00 2023-01-18
BDG.ZPB.230.4.2022 ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO PRACY I PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-11 2022-05-24 12:00 2022-07-25
BDG.ZPB.230.3.2022 Świadczenie usługi dostępu do Internetu Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-12 2022-04-26 09:30 2022-07-04
BDG.ZPB.230.1.2022 Świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu służącego do kompleksowej obsługi gospodarki mandatowej oraz działań windykacyjnych prowadzonych w GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-28 2022-03-11 12:00 2022-04-06
BDG.ZPB.230.44.2021 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-28 2022-02-07 10:00 2022-03-14
BDG.ZPB.230.45.2021 Utrzymanie i rozwój systemu do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, finansowo-księgowej i magazynowej w GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-25 2022-02-10 12:00 2022-03-25
BDG.ZPB.230.36.2021 Dostawa umundurowania dla inspektorów ITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-30 2021-12-09 12:00 2022-03-21
BDG.ZPB.072.5.2021 Dostawa i instalacja 39 systemów stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-15 2022-01-04 12:00 2022-06-14
BDG.ZPB.230.39.2021 Zakup subskrypcji licencji systemu do monitoringu i analizy dla środowiska wirtualizacji i kopii zapasowych Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-03 2021-11-12 12:00 2022-01-11

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa