Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 35  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.4.2022 ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO PRACY I PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-11 2022-05-24 12:00 2022-07-25
BDG.ZPB.230.3.2022 Świadczenie usługi dostępu do Internetu Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-12 2022-04-26 09:30 2022-07-04
BDG.ZPB.230.1.2022 Świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu służącego do kompleksowej obsługi gospodarki mandatowej oraz działań windykacyjnych prowadzonych w GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-28 2022-03-11 12:00 2022-04-06
BDG.ZPB.230.44.2021 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-28 2022-02-07 10:00 2022-03-14
BDG.ZPB.230.45.2021 Utrzymanie i rozwój systemu do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, finansowo-księgowej i magazynowej w GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-25 2022-02-10 12:00 2022-03-25
BDG.ZPB.230.36.2021 Dostawa umundurowania dla inspektorów ITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-30 2021-12-09 12:00 2022-03-21
BDG.ZPB.072.5.2021 Dostawa i instalacja 39 systemów stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-15 2022-01-04 12:00 2022-06-14
BDG.ZPB.230.39.2021 Zakup subskrypcji licencji systemu do monitoringu i analizy dla środowiska wirtualizacji i kopii zapasowych Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-03 2021-11-12 12:00 2022-01-11
BDG.ZPB.230.41.2021 DOSTAWA KOLOROWYCH WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-26 2021-11-03 12:00 2022-07-21
BDG.ZPB.230.40.2021 INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-18 2021-11-18 12:00 2022-07-21
BDG.ZPB.230.37.2021 DOSTAWA PRZENOŚNYCH KOLOROWYCH WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-28 2021-10-11 12:00 2022-07-21
BDG.ZPB.072.1.2021 Dostawa 11 pojazdów z urządzeniami do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym dla GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-21 2021-11-02 12:00 2022-01-04
BDG.ZPB.230.21.2021 INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-31 2021-10-01 13:00 2022-07-21
BDG.ZPB.230.33.2021 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-27 2021-09-08 12:00 2022-01-11
BDG.ZPB.230.24.2021 Dostawa blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany na rok 2022 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-27 2021-10-01 12:00 2022-02-16
BDG.ZPB.230.30.2021 WSPARCIE DLA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-20 2021-09-22 12:00 2022-07-21
BDG.ZPB.230.19.2021 Zakup oprogramowania Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-04 2021-09-10 13:00 2022-02-16
BDG.ZPB.230.18.2021 Dostawa laptopów, stacji dokujących i monitorów Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-04 2021-09-08 12:00 2022-02-16
BDG.ZPB.230.1.2021 Świadczenie usług wsparcia i utrzymania systemu służącego do kompleksowej obsługi gospodarki mandatowej oraz działań windykacyjnych prowadzonych w GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-02 2022-01-28 12:00 2022-02-16
BDG.ZPB.230.13.2021 ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE PRAWNYM I REPREZENTACJI PRAWNEJ ZAMAWIAJĄCEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-02 2021-08-19 12:00 2022-07-21
BDG.ZPB.230.3.2021 Dostawa i instalacja lamp doświetlających stacjonarne urządzenia rejestrujące średnią prędkość na określonym odcinku drogi Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-21 2021-08-23 12:00 2021-12-31
BDG.ZPB.230.14.2021 WSPARCIE PRODUCENTA DO LICENCJI NA SYSTEM POCZTOWY Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-20 2021-08-20 10:00 2022-01-11
BDG.ZPB.230.17.2021 DOSTAWA BLANKIETÓW I PAPIERU DO DRUKU DOKUMENTÓW, DO WYDAWANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-20 2021-08-24 13:00 2022-01-11
BDG.ZPB.230.2.2021 PRZEDŁUŻENIE WSPARCIA DLA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-05 2021-08-11 12:00 2022-07-21
BDG.ZPB.230.4.2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-25 2021-07-07 12:00 2022-07-21

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa