Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 28  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.35.2022 Dostawa blankietów i papieru do druku dokumentów, do wydawania których upoważniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-16 2023-01-19 12:00 --
BDG.ZPB.230.34.2022 Świadczenie na rzecz pracowników GITD usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-13 2023-01-09 09:30 --
BDG.ZPB.230.36.2022 Dostawa aplikacji logowania aktywności użytkowników poprzez monitorowanie, raportowanie i audytowanie wszystkich zmian zachodzących w Active Directory wraz z audytem i rekonfiguracją środowiska AD, oraz wdrożeniem i warsztatami Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-24 2022-12-16 12:00 --
BDG.ZPB.072.7.2022 Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-12-30 12:00 --
BDG.ZPB.072.12.2022 ,,Przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz realizacja wydarzeń edukacyjnoinformacyjnych w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-12 2022-11-25 11:00 --
BDG.ZPB.072.13.2022 Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-07 2022-11-28 11:00 --
BDG.ZPB.072.10.2022 DOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STANDARDOWEGO WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM POMOCY TECHNICZNEJ” realizowane w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-07 2022-12-06 12:00 --
BDG.ZPB.072.9.2022 Zakup i dostawa artykułów edukacyjno-informacyjnych wspomagających działania w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-05 2022-12-08 11:00 --
BDG.ZPB.072.08.2022 Zakup i dostawa sprzętu audio – foto – video wraz z akcesoriami na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-23 2022-10-19 10:00 --
BDG.ZPB.230.31.2022 Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-22 2022-10-03 10:00 --
BDG.ZPB.230.13.2022 Utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego CPD CANARD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-16 2022-12-30 12:00 --
BDG.ZPB.230.14.2022 Dostawa systemu telefonii IP wraz z wdrożeniem Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-05 2022-09-15 09:00 --
BDG.ZPB.230.17.2022 ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO PRACY I PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-11 2022-08-22 11:00 --
BDG.ZPB.230.8.2022 KOMPLEKSOWA USŁUGA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI, REALIZACJI ORAZ OBSŁUDZE UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANEJ Z OBCHODAMI 20 – LECIA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-27 2022-06-09 12:00 --
BDG.ZPB.230.5.2022 Świadczenie usług sprzątania Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-25 2022-06-21 12:00 --
BDG.ZPB.072.01.2022 Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie mapy interaktywnej realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-13 2022-08-02 12:00 --
BDG.ZPB.072.2.2022 Dostawa, montaż i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz dostawa oprogramowania standardowego wraz ze świadczeniem pomocy technicznej ” realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-29 2022-07-08 12:00 --
BDG.ZPB.230.43.2021 Administrowanie Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-28 2022-02-08 12:00 --
BDG.ZPB.230.76.2020 Budowa, utrzymanie i rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń 2.0 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-01 2022-02-07 12:00 --
BDG.ZPB.230.42.2021 ZAKUP MEBLI BIUROWYCH. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-26 2021-12-06 13:00 --
BDG.ZPB.230.34.2021 Zakup sprzętu komputerowego – dostawa laptopów. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-07 2021-10-08 12:00 --
BDG.ZPB.230.31.2021 DOSTAWA ARTYKUŁÓW EDUKACYJNO-PROMOCYJNYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ GITD W RAMACH PROMOCJI BRD. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-30 2021-09-16 12:00 --
BDG.ZPB.230.28.2021 Dostawa laptopów, stacji dokujących i monitorów Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-16 2021-09-21 12:00 --
BDG.ZPB.230.16.2021 DOSTAWA 3 STACJONARNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY NA MASZTACH WRAZ Z URZĄDZENIAMI INTEGRUJĄCYMI ORAZ OBUDOWAMI I MASZTAMI ORAZ 1 URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO W RAMACH PRAWA OPCJI. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-21 2021-08-23 13:00 --
BDG.ZPB.072.9.2020 Dostawa i instalacja 30 urządzeń rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-26 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa