Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 57  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.1.2024 Świadczenie kompleksowych usług naprawczych pojazdów służbowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-03-06 2024-04-10 11:00 --
BDG.ZPB.230.43.2023 Utrzymanie i rozwój systemu do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, finansowo-księgowej i magazynowej w GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-02-26 2024-04-18 10:00 --
BDG.ZPB.230.21.2023 Dostawa umundurowania dla inspektorów ITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-10 2023-11-29 11:00 --
BDG.ZPB.072.7.2020 Przedłużenie wsparcia dla urządzeń sieciowych GITD w ramach projektu pn.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępnośći jakość e-usług publicznych" Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-29 2020-10-30 13:00 --
BDG.ZPB.230.40.2020 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG WYDRUKU MASOWEGO KORESPONDENCJI W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-18 2020-09-15 13:00 --
BDG.ZPB.230.21.2020 DOSTAWA UMUNDUROWANIA DLA INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-17 2020-09-18 12:00 --
BDG.ZPB.230.38.2020 NAPRAWY I LEGALIZACJE STACJONARNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH TYPU FOTORAPID CM (254 SZTUK) I OBUDÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-11 2020-09-11 11:00 --
BDG.ZPB.230.31.2020 Dostawa blankietów zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu przeznaczonych do wymiany na rok 2021 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-21 2020-08-31 13:00 --
BDG.ZPB.230.27.2020 DOSTAWA BLANKIETÓW I PAPIERU DO DRUKU DOKUMENTÓW, DO WYDAWANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-18 2020-08-26 10:00 --
BDG.ZPB.072.6.2020 Zakup infrastruktury serwerowej w ramach projektu pn.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-07-21 11:00 --
BDG.ZPB.230.29.2020 POSTĘPOWANIE W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ LICENCJI, AKTUALIZACJI LICENCJI I SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA, SUBSKRYPCJI PLATFORMY USŁUG HOSTOWANYCH MICROSOFT ORAZ USŁUG WSPARCIA INŻYNIERSKIEGO PRODUCENTA LUB PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-12 2020-08-06 12:00 --
BDG.ZPB.230.18.2020 ODNOWIENIE WSPARCIA TECHNICZNEGO I SUBSKRYPCJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA MCAFEE Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-08 2020-07-28 12:00 --
BDG.ZPB.072.5.2020 ODNOWIENIE WSPARCIA TECHNICZNEGO PRODUCENTA NA OPROGRAMOWANIE WIRTUALIZACYJNE VMWARE ORAZ OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH VEEAM Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-03 2020-07-20 13:00 --
BDG.ZPB.072.3.2020 Zakup mobilnych jednostek diagnostycznych Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-29 2020-08-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.13.2020 Świadczenie kompleksowych usług pocztowych, usług wydruku masowego korespondencji, usług archiwizacyjnych i usług towarzyszących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-05 2020-09-15 14:00 --
BDG.ZPB.230.12.2020 ZAKUP INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-27 2020-06-02 13:00 --
BDG.ZPB.072.4.2020 Umowa ramowa na „Dostawę stacjonarnych urządzeń rejestrujących" w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-22 2020-06-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.10.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE TECHNICZNYM, TECHNOLOGICZNYM I BIZNESOWYM NA POTRZEBY BUDOWY, WDROŻENIA, EKSPLOATACJI I ROZWOJU KRAJOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-20 2020-05-25 13:00 --
BDG.ZPB.230.15.2020 Zakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-06 2020-05-07 13:00 --
BDG.ZPB.072.2.2020 NA ZAKUP URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN.: „UTWORZENIE KRAJOWEGO REJESTRU ELEKTRONICZNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA NR 2 „E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD” DZIAŁANIE NR 2.1 „WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH”. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-09 2020-04-14 10:00 --
BDG.ZPB.072.1.2020 Zakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-14 2020-03-19 13:00 --
BDG.ZPB.230.4.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH ORAZ MAGAZYNOWANIA NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-14 2020-03-18 13:00 --
BDG.ZPB.230.87.2019 Dostawa energii elektrycznej niezbędnej do zasilania infrastruktury przydrożnej Krajowego Systemu Poboru Opłat. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-29 2020-03-03 13:00 --
BDG.ZPB.072.10.2019 Świadczenie profesjonalnych usług doradczych o charakterze biznesowym i IT wspierających zarządzanie projektem Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-24 2020-03-02 13:00 --
BDG.ZPB.072.11.2019 Dostawa 26 sztuk stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztami Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-14 2020-03-03 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa